Gündem görüşülecek meclis konularının okunması ile başladı. İmar ve Bütçe komisyonuna ait konuların görüşüldüğü Belediye Meclis toplantımız, gündemdeki diğer maddelerin oy birliği ile görüşülüp karara bağlanması ile sona erdi.